Lid worden

Ben je minderjarig dan moet je wettelijke vertegenwoordiger schriftelijke toestemming geven voor het lidmaatschap.

De contributie bedraagt €,- 5 per maand.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van je contributie.
Dat kan op rekening: NL08 INGB 0001 5935 86 t.n.v. Christelijke muziekvereniging Avalance.

De contributie moet voor het einde van de maand op de rekening staan.